Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Sözleşmesi 13.06.2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği dijital ortamlar üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması gerekçesiyle düzenlenmiştir. Maddeler halinde verilen gerekçeler aşağıdaki gibidir.

MADDE-1 KONU

İşbu Sözleşmesindeki konu, SATICI olan kişi veya kişilerin ALICI sayılan kişi veya kişilere yapmış olduğu satışın, aşağıdaki satışı ve satışa çıkarılan ürünün belirlenen satış fiyatının ve teslimi ile ilgili 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve bu hükümler gereğince tarafların hak ve hükümlülüklerini kapsamıştır.

MADDE-2.1 SATICI BİLGİLERİ

Unvan: İstpack Ambalaj Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti

Adres: Maltepe Mah. Gumussuyu Cad. Odin Topkapi Center 28 / 243 Zeytinburnu / Topkapi / Istanbul 34010

Telefon(Faks): (0212) 294 87 32

E-mail: info@istpack.com

MADDE-2.2 ALICI BİLGİLERİ

Ad Soyad:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-mail:

MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünlerin; türü, marka/modeli, miktarı, rengi, satış bedeli, cinsi ve türü sipariş sonunda gönderilen e-posta ile belirtildiği gibi olmalıdır.

MADDE-4 GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI taraf, Madde 3’te belirtildiği gibi sözleşme konusu olan ürün veya ürünlerin temel özelliklerini, satış fiyatını ve ödeme şeklini teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyarak bilgi sahibi olur. Sonrasında dijital ortamda gerekli teyidi beyan ederek sağlar.

4.2 – Sözleşme ürün veya ürünler yasal olarak 30 günde teslim edilir. Bu süreyi aşmamak şartıyla her ürün için ALICI tarafın yerleşim yerindeki mesafeye bağlı olarak ön bilgiler kısmında açıklanan sürede ALICI tarafa veya adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmektedir. Bu süre ALICI tarafa bildirilmeli ve en fazla 10 gün daha uzatılmaktadır.

4.3 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler ALICI taraftan başka kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim alacak kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI taraf sorumlu tutulmaz.

4.4 – Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam ve siparişte belirtilen özelliklere uygun ve varsa garanti belgelerini ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için İşbu Sözleşmesinin imzalı nüshasını SATICI tarafın iletişim adresine ulaştırılmış olması gerekir. Bedelinin ise ALICI tarafın istediği ödeme şeklinde ödenmiş olmalıdır. Herhangi bir sebepten ötürü ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI taraf ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olmaktadır.

4.6 – Satın alınan ürünün teslim edilmesinden sonra müşteriye ait olan kredi kartının müşterinin kusura bulunmaksızın yetkisi bulunamayan kişiler tarafından aykırı şekilde kullanılmasıyla birlikte banka ürün tutarını satıcı firmaya ödememesi ile birlikte, ürünün müşteriye teslim edilmiş olması şartı ile 3 gün içerisinde satıcı firmaya gönderilmesi şarttır. Giderler müşteriye aittir.

4.7 – SATICI taraf mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olumsuz hava koşulları, ulaşımın kesilmesi gibi olağan dışı durumlarda sözleşme konusu ürünü mevcut süre içinde teslim edemezse, durumu ALICI tarafa bildirmelidir. ALICI taraf siparişin iptalini, sözleşme konusu ürünün varsa emsaliyle değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin olağan dışı durumlar geçinceye kadar ertelenmesini istemesi haklarından birini kullanabilir. ALICI tarafın siparişi iptal etmesi üzerine ödemiş olduğu tutar 10 gün içerisinde kendisine teslim edilir.

4.8 – Garanti kapsamı içerisinde bulunan ürünler garanti şartları içerisinde satıcı firmaya gönderilerek destek talebi alınabilir. Garanti kapsamı içerisinde bulunmayan ürünlerinde bozuk veya arızalı olanları iade edilebilmektedir. Kargo giderleri firma tarafından karşılanmaktadır.

4.9 – İşbu Sözleşmesi, ALICI tarafından imzalanıp SATICI tarafın iletişim kanalları kullanılarak faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanacaktır.

MADDE – 5 CAYMA HAKKI

ALICI taraf, sözleşme üzerinde belirtildiği gibi ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 gün içerisinde iade ve cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkında faydalanabilmesi için firma ile iletişime geçmesi şarttır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için satın alınmış olan ürünün kullanılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır. Satışına engel olacak bir duruma sahip olan ürün için cayma hakkından kesinlikle faydalanılamaz.

Cayma hakkı kişiye özel olarak üretilmiş ürünler için kesinlikle kullanılamaz. Cayma hakkından faydalanmak isteyen müşteri kargo ücretlerini kendisi ödemektedir. Fatura aslı ve yasal yükümlülükler cayma hakkından faydalanılacağı zaman firmaya gönderilmelidir. Kredi kartı ile satın alınmış olan ürünlerde müşteri kendi istediği dışında illegal olarak kredi kartının kullanılması durumunda ödeme işlemini iptal etme hakkına sahiptir.

Kart sahibi olan banka itirazın kabulünden sonra 10 iş günü içerisinde tutarı müşteriye iade etmektedir. Sözleşmenin uygulanması aşamasında yetkili kurum Tüketici Mahkemeleri’dir. Siparişin sonuçlanmasının ardından müşteri İşbu Sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmiş bulunacaktır.