Naylon poşetler son derece işlevsel (kendi ağırlığının 1000 katını taşıyabilir), hafif, hijyenik ve su geçirmez olmalarına rağmen genellikle “kullan at” toplumunun bir sembolü olarak görülür.

Böylece Avrupa Komisyonu bu alanda bir düzenleme yapmış ve üye ülkelerin kişi başına düşen yıllık maksimum naylon poşet miktarını 2019 yılının sonuna kadar 90 adete (ve 2025’e kadar maks. 40’a) düşürmesini ve/veya bu poşetleri 2018 yılının sonu itibariyle ücreti karşılığında satmaya başlanmasını istemiştir. Bu konuda yasaklama bir çözüm değildir. Plastik poşetler çevre için hala tüm rakiplerinden üstündür. Ancak bilinçli kullanımı teşvik edecek politikalar üretmek gerekir.

Çöplerin azaltılması daha iyi bir atık yönetimi ve sorumlu bir tutumla mümkündür

Devlet yetkilileri, uygun atık yönetimi sistemlerini yürürlüğe koymalı ve bu sayede naylon poşetlerin öylece çöpe atılmasının önüne geçmelidir. Tüketicilerin tutumunu değiştirmeye yönelik teşvikler de yaratılmalıdır. Çöpe atmanın topluma ve çevreye nasıl etki edeceğini anlatmak ve uzun süreli bir davranış değişikliği sağlamak eğitim faaliyetleri mümkündür. Bio bozunum ya da diğer ileri plastik bozunum yöntemlerinin çöp sorununu çözmediği, çünkü bu malzemelerin doğal ortamda bozunmadığı da vurgulanmalıdır.

Naylon poşetler, genelde kaynakları diğer malzemelere kıyasla daha verimli kullanır

Senelerce naylon poşetler üzerine sayısız Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) yapıldı (örneğin Şubat 2011’de İngiltere Çevre Ajansı, 2004’te Carrefour). Bu değerlendirmelerin tamamında naylon poşetlerin alternatiflere kıyasla en iyi seçenek olduğu ve tekrar kullanılmaları durumunda sağladığı faydanın daha da arttığı sonucuna varıldı. Komisyon’un 2011 yılında yaptığı LCA’da “ideal bir poşet türü yoktur […]. Bütün alternatiflerin artıları ve eksileri vardır” sonucu çıktı. Bu nedenle yalnızca malzeme odaklı olmayan bir yaklaşım AB düzeyinde uygun olabilir.

Oksi bozunur naylon torbaların kullanımını kısıtlama

Parçalanma işleminin yeterli olmadığı ve kullanılan kimyasalların geri dönüşüm sürecine zarar verdiği bağımsız araştırmalarda gözlendiği için, “oksi bozunur” plastik kullanımını kısıtlayacak bir yasa teklifini destekliyoruz.

Önemli tavsiyeler:
1. Poşetlerin yeniden kullanımı sağlanmalıdır
Atıkları azaltmak ve poşetlerin yeniden kullanılmasını etkili bir şekilde desteklemek için, ülke çapında önlemler alarak poşetlerin değeri konusunda bilinç uyandırmaya çalışmak gerekir. Her türlü poşetin ücret karşılığında verilmesi sağlanmalıdır.

2. Yasak yok: Naylon poşetler, genelde kaynakları diğer malzemelere kıyasla daha verimli kullanır. Günümüze kadar yapılmış LCA’larda, bu poşetlerin özellikle tekrar kullanıldığında en iyi seçenek olduğu sonucu çıkıyor. Ele alınması gereken asıl konu yetersiz atık yönetimi
ve sorumsuz tutumlardır.

Kaynak:

Pagev ‘ Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

www.pagev.org

ambalaj365.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir